Theera Music

SuperNatural Piano

หลังจากออก V-Piano ไปปีก่อน ปีนี้ Roland ได้นำบางส่วนของเทคโนโลยี Modeling ใน V-Piano มาใส่ลงในเปียโนบ้านในรุ่น HP-302 
และตั้งชื่อว่า SuperNatural Piano โดย SuperNatural Piano จะมีการตอบสนองต่อผู้เล่น คล้ายเปียโนจริงๆมากกว่าเปียโนที่ทำจาก Sampling โดยทั่วไป
และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี SuperNatural ที่จะปรากฏในเปียโนและซินธ์ Roland จนถึงปัจจุบัน อีกเทคโนโลยี Modeling ที่จะปรากฏในปีนี้คือ
 เอฟเฟคเสียงร้องประสาน Roland ซึ่งเป็น 1 ในผู้นำด้านเทคโนโลยีเอฟเฟคเอคโค่ร้อง และ Vocoder ตั้งแต่ยุค 80 ในปีนี้ได้นำเทคโนโลยี Modeling 
มาพัฒนาให้เสียงประสาน จากเอฟเฟคมีความสมจริงมากขึ้น โดยพัฒนาระบบ Vocal Designer ในเอฟเฟคร้องที่ล้ำที่สุดตอนนั้น VP-7 
ทำให้ซาวด์เสียงประสาน ดูมีความสมจริงมากกว่าแค่เปลี่ยน pitch เฉยๆ ซาวด์ที่ได้จาก เทคโนโลยี Vocal Designer ให้ความสมจริงกว่า เอฟเฟค Harmony รุ่นเดิมมากๆ 
และเป็นพื้นฐานการพัฒนาเอฟเฟคร้องประสานของ Roland และ BOSS ต่อเนื่องจากถึงปัจจุบัน ในปีนี้ BOSS เองก็จับเอาเทคโนโลยี Modeling 
ตู้กีตาร์ที่เรียกว่า COSM ซึ่งปกติอยู่ในมัลติตัวท๊อป มาลงมัลติรุ่นที่คนเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้น ในชื่อรุ่น ME-25 ซี่งหลายๆคนคงเคยเล่น และยังเล่นอยู่จนถึงตอนนี้