Theera Music

Suzuki คือผู้ผลิตเครื่องดนตรีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความชำนาญในการผลิตเครื่องลมเป่าที่ใช้ลิ้นทองเหลือง อย่าง Harmonica และ Melodion ฮาร์โมนิกาและเมโลเดียนของ Suzuki มีให้เลือกหลากหลายรุ่นตามลักษณะการใช้งาน

และเป็นที่นิยมในทั้งในกลุ่มนักดนตรีระดับมืออาชีพและสำหรับผู้ที่เล่นเป็นงานอดิเรก  ด้วยแผงและตัวลิ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในฮาร์โมนิกาและเมโลเดียนทุกรุ่นผลิตโดยโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับการเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเมโลเดียนและฮาร์โมนิการุ่นสำหรับนักเรียนของ Suzuki ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนและกิจกรรมดนตรีที่สำคัญของโรงเรียนทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น


 http://www.suzukimusic.com/

Categories