Theera Music

The Return of JUNO

ปีนี้ Roland ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในการนำชื่อ JUNO ที่คนเล่นซินธ์รู้จักกันดีมาใช้อีกครั้ง JUNO-D หรือ JUNO Digital หน้าตาเหมือนฝาแฝดของ RS-50 
ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ต่างกันที่สีบอดี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำชื่อ JUNO มาใช้ในซินธ์รุ่นเริ่มต้นของ Roland จนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของรุ่นเรือธง Roland ก็ได้ออกรุ่น FANTOM-X ที่มีจอสี ซาวด์และ Voice เยอะกว่า FANTOM-S ที่ออกมาในปีก่อนหน้า
และปีนี้ เราจะได้เห็นเทคโนโลยี Modeling หรือ V อีกตัวของ Roland นั่นคือ V-Accordion ที่จะผลิตมาใน 2 รุ่นแรกที่ชื่อ FR-5 และ FR-7
ในส่วนของกลองไฟฟ้า V-Drums ปีนี้ ก็จะเป็นปีที่ Roland ได้ออกรุ่นเรือธง ซึ่งหน้าตายิ่งใกล้เคียงกลองชุดปกติมากขึ้นไปทุกที 
ในรุ่น TD-20 ซึ่งมากับซาวด์และระบบโมเดลลิ้งซาวด์กลอง ที่ดีกว่ารุ่นในอดีตมากๆ และที่สำคัญคือเป็นรุ่นแรกที่สามารถขยับไฮแฮทขึ้นลงได้ เป็นที่น่าตื่นเต้นในสมัยนั้น
BOSS นั้นไม่ได้ออกเอฟเฟคอะไรมาก แต่ก็ได้ออกบ๊อกซ์กลอง DR-880 ซึ่งหลายๆคนยังนิยมใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน