Theera Music

JUPITER ตัวแรก และซินธ์ Polyphonic ตัวแรกของ Roland

ก่อนหน้านี้ Roland ผลิตแต่ซินธ์ในรหัส SH ซึ่งเป็น Monosynth หรือ 1 Voice มาตลอด 5 ปี และ ซินธ์ที่มีมากกว่า 1 Voice จะปรากฏตัวขึ้นในปีนี้
นั่นคือ JUPITER-4 ทำไมถึง 4 เพราะว่าเล่นพร้อมกันได้ 4 Voice นั่นเอง JUPITER-4 เป็นซินธ์ที่มีเนื้อเสียงหนาและคาแรคเตอร์ที่ wild เป็นเอกลักษณ์มากๆ
จนคนเล่นซินธ์กลุ่มนึง ซึ่งรวมทั้งผมด้วยชื่นชอบมากกว่าซินธ์รุ่นสุดยอดตำนาน JUPITER-8 ที่จะออกมา 3 ปี หลังจากนี้สักอีก ในปีนี้ Roland ปล่อยซินธ์ออกมาอีกหลายรุ่น
2 รุ่นที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นหรือคุ้นตา คือ Synth SH-09 และ String Synth RS-09 ซึ่งในส่วนของคีย์บอร์ดที่ลงท้ายด้วย 09 นั้นมีอีกหลายรุ่น
ปีนี้เช่นกันที่บ๊อกซ์กลองในตำนานอีกรุ่น CR-78 ที่เป็นบ๊อกซ์กลองรุ่นแรกของโลกที่คนใช้สามารถสร้างจังหวะเองได้ ได้ถูกผลิต เป็นจุดเริ่มต้นทำให้บ๊อกซ์กลอง Roland
กลายเป็นของฮิตจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้น Roland ยังออกเอฟเฟคจำพวก Echo Delay Reverb EQ และตู้ต่างๆมาอีกเป็นสิบรุ่นในปีนี้ ตู้ Roland Cube สีส้ม สีเทา รุ่นคลาสสิค
ก็เริ่มผลิตในปีนี้ BOSS เองก็ได้ออกก้อนเอฟเฟคถึง 6 รุ่น 1 ในนั้นก็คือก้อนที่มือกีตาร์ทุกคนรู้จักดี DS-1 Distortion
 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซ์ต์หลักของ Roland