Theera Music

JAZZ CHORUS ตำนาน ซาวด์ Clean ในฝันของมือกีตาร์ทั่วโลก

ส่วนผสมที่ลงตัวของ BBD Analog Chorus, Spring Reverb และปรีแอมป์ Solid State ในปี 1975 Roland ได้ออกตู้กีตาร์รุ่นแรกของบริษัท JC-120 และจนถึงตอนนี้ทั่วโลกยังกล่าวว่า

นี่คือซาวด์เสียงคลีนที่ดีที่สุด ในตอนนั้นชิป BBD เริ่มมีใช้กันบ้างแล้วในก้อนเอฟเฟค delay หรือ flanger จากฝั่งเมกาโดยผู้ผลิตชิปเมกา แต่ในญี่ปุ่น Matsushita เพิ่งเริ่มผลิตชิป BBD ออกมา

และเป็น Roland บริษัทญี่ปุ่นแรกๆ ที่ริเริ่มนำชิปนี้มาใช้ ส่วนผสมที่ลงตัวกับระบบ Spring Reverb และการดีไซน์วงจรตู้ที่พิถีพิถันของ Roland ทำให้ JC-120 มีคาแรคเตอร์ ที่ต่างจากตู้กีต้าร์อื่น

และกลายเป็นตำนานจนถึงบัดนี้ ในปีนี้ Roland ยังได้ออกเอฟเฟคก้อนอีกหลายรุ่นโดยเฉพาะกลุ่ม Phaser และยังมีซินธ์สตริงตัวแรกอย่าง RS-101

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซ์ต์หลักของ Roland