Theera Music

Rhythm และเอฟเฟคกีต้าร์ จุดเริ่มต้นของ Roland

ขอเริ่มนับถอยหลัง 50 วัน 50 ปี Roland เริ่มต้นวันนี้ครับ เครื่องดนตรีชนิดแรก ที่ท่านประธานคนแรก ผลิตขึ้นมาในแบรนด์ Roland คือบ๊อกซ์กลองไฟฟ้า TR-77
ที่อยู่ในรูปด้านล่าง ซึ่งต่อมา จะเป็นพื้นฐานของกลองไฟฟ้า Roland ที่ทั่วโลกนิยมกันตลอด 50 ปี ทำไมถึงเป็นบ๊อกซ์กลอง เนื่องจากท่านประธานคนแรก มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ถึงขนาดที่ Hammond ออร์แกนในตอนนั้น ยังเคยมาจ้างผลิต และอยากร่วมทุนด้วย ในปีแรกนั้น Roland ออกบ๊อกซ์กลองมา 3 รุ่น คือ TR-33 TR-55 และ TR-77
โดยที่ตามประวัติศาสตร์ นับกันว่า TR-77 รุ่นใหญ่สุด คือเครื่องดนตรีชนิดแรกของ Roland ขณะเดียวกัน ท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเอฟเฟคเช่นกัน ในปีนั้น Roland ยังไม่ได้มีแบรนด์ BOSS
ดังนั้นเอฟเฟคจึงใช้ชื่อ Roland โดยปีนั้น ผลิตออกมา 2 ก้อน คือ AS-1 Sustain ในรูป และ AF-100 Fuzz and Treble Booster
 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซ์ต์หลักของ Roland