Theera Music

แบรนด์กีตาร์ไฟฟ้าแนวร็อคจากเกาหลี ที่มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ เสียงและราคา มีให้เลือกตั้งแต่กีตาร์ไฟฟ้ามาตรฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเล่น จนถึงรุ่นใหญ่ที่จัดเต็มทั้งเรื่องไม้และออปชั่นต่างๆ

หากคุณกำลังมองหากีตาร์ไฟฟ้าที่ทั้งเสียงดีและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราอยากให้คุณได้ทดลอง

 

www.spearguitarusa.com

Categories