Theera Music

ผู้ผลิตไม้กลองชื่อดังจาก USA ที่มีไม้ให้เลือกหลายชนิดตามการใช้งาน ไม้กลอง Marching และไม้ Mallet ของ Promark

เป็นที่นิยมในวงโยธวาทิตและวงออเครสต้า และเรายินดีที่จะแนะนำครับ

Categories