Theera Music

แบรนด์เครื่องเป่าล่าสุดสำหรับเกรดเริ่มต้นของ Antigua ครอบคลุมเครื่องเป่าทุกประเภททั้งเครื่อง Brass และ Woodwinds ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานแบบเดียวกับเครื่องรุ่นโปรเฟสชันแนลอย่าง Antigua

ทำให้ Eldon เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ฝึกหัดเครื่องเป่าและวงโยธวาฑิตต่างๆ ทั่วโลก

หมวดหมู่