ชุดไมค์โครโฟนแบบไร้สาย USB Wireless Bluetooth ช่วยเพิ่มความอิสระในการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับ การพรีเซ็นต์งาน หรือ การสอน
ออนไลน์ ที่คุณไม่สามารถนั่งที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อพูดคุยกับคู่สนทนาได้ตลอดเวลา คุณจึงต้องการไมค์โครโฟนที่สามารถรับสัญญาณ
เสียงของคุณในทุกการเคลื่อนไหว ชุดไมค์โครโฟนแบบไร้สาย USB Wireless Bluetooth ประกอบไปด้วย ส่วนของ ไมค์โครโฟน และตัวรับ
สัญญาณ เชื่อมต่อกันด้วยระบบ Bluetooth เพียงคุณเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปทางช่องต่อ USB บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการ pair
 สัญญาณเชื่อมกับไมค์โครโฟนที่คุณใช้อยู่ ที่มีให้เลือกทั้งแบบ ไมค์โครโฟนแบบมือถือ , ไมค์แบบคลิ๊ปปกเสื้อ และไมค์โครโฟนแบบ
 Headset เท่านี้ คุณก็มั่นใจได้กับคุณภาพเสียงที่ชัดเจนไม่ขาดช่วง ไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปในทิศทางใด จะงานพรีเซ็นต์บนโปรเจคเตอร์
 การสอนบนกระดาน การสอนโยคะ หรือระหว่างเต้นแอโรบิค ก็มั่นใจเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนในทุกการเคลื่อนไหว