ชุดกลองเครื่องดนตรีไทย TD-17KV

ชุดกลองเครื่องดนตรีไทย TD-17KVX

วิธีการลง Back Up เสียงชุดกลองเครื่องดนตรีไทยเสียง เปิงมาง, ฉิง , โหม่ง ใน Module TD-17

 

1.   Download ไฟล์ Backup จากโฟลเดอร์ด้านบน (เลือกให้ตรงกับรุ่นที่คุณใช้) 

2.  ใส่ SD CARD เข้าไปที่ Module TD-17 เพื่อทำการ Format SD CARD 

3.  กดปุ่ม SETUP 

4.  ใช้แป้นหมุน Dial เพื่อเลือก SD CARD แล้วกดปุ่ม ENTER 

5.  ใช้แป้นหมุน Dial เพื่อเลือก SD Card Format แล้วกดปุ่ม ENTER 

6.  กดปุ่ม F3 (EXECUTE)

7.  กดปุ่ม ENTER เพื่อดำเนินการ Format 

8.  นำ SD CARD ที่ Format เรียบร้อยแล้วมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ เข้าโฟลเดอร์ Roland/TD-17/Backup 

9.  นำไฟล์ Backup ที่โหลดมาใส่โฟลเดอร์ Backup (ไฟล์ Backup ต้องตรงกับรุ่นที่คุณใช้) 

10. ใส่ SD CARD กับโมดูล TD-17 

11.  กดปุ่ม SETUP 

12. ใช้แป้นหมุน Dial เพื่อเลือก SD CARD แล้วกดปุ่ม ENTER 

13. ใช้แป้นหมุน Dial เพื่อเลือก Load Backup แล้วกดปุ่ม ENTER 

14. ใช้ปุ่ม (<)(>) และปุ่มหมุน Dial เพื่อระบุการตั้งค่าการโหลด User Sample เลือกว่าจะโหลด User Sample ด้วยหรือไม่  Bank เลือกหมายเลขการ Backup  ถ้าทำการโหลด User Sample ด้วย จะทำให้ User 

      Sample โมดูลนี้จะถูกเขียนทับด้วย User Sample ที่มาจากในข้อมูลสำรอง 

15. กดปุ่ม F3 EXECUTE  ข้อความยืนยันจะปรากฎขึ้น หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการโหลด ให้กดปุ่ม EXIT 

16. กดปุ่มENTERเพื่อดำเนินการโหลด

17.  เมื่อโหลดเสร็จแล้ว เสียงชุดกลองเครื่องดนตรีไทยจะอยู่ User ที่ 52 สามารถใช้งานได้เลยครับ