วิธีเชื่อมต่อ MIDI เพื่อเล่นเสียงต่างๆ ใน iPad โดยผ่าน Audio Interface