ใช้เป็นในคลิปเดียว BOSS RC-10R RYHTHM LOOP STATION