หลายคนอาจจะต้องการเรียนกลอง แต่ไม่อยากจะไปโรงเรียนดนตรี หรือเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด ถ้าคุณมีกลองไฟฟ้า Roland 
คุณสามารถเรียนกลองได้ง่ายๆด้วยซอฟ์ทแวร์ DT-1 บล๊อคนี้จะมี 2 คลิป ที่สอนคุณวิธีการติดตั้งและเรียนรู้การตีกลองกับ DT-1