พี่ใหญ่ LOSO

พี่ใหญ่แวะมาเลือกฉาบ Zildjian ที่เหมาะกับเพลง LOSO The Return of LOSO