ขอแสดงความยินดีกับคุณ Gordon Raison ที่เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ Roland คนใหม่ในเดือนนี้ คุณ Gordon Raison ได้ร่วมงานกับ Roland ยุโรปเป็นเวลาหลายปี ก่อนจะไต่เต้าขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญนี้
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม