Vocal

VE-20

VE-20 เอฟเฟกต์เสียงร้องและเสียงประสานแบบ Twin Pedal ใช้เหยียบควบ...
ราคาตั้ง 10,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-5

VE-5 เอฟเฟกต์เสียงร้องและเสียงประสานสำหรับนักร้องโดยเฉพาะ รุ่นล่...
ราคาตั้ง 9,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-2

เอฟเฟกต์เสียงร้อง ที่เปลี่ยนคู่เสียงประสานตามคอร์ดกีตาร์ได้ ! เอ...
ราคาตั้ง 9,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-1

- เอฟเฟกต์ร้องรุ่นใหม่ ราคาประหยัด จิวแต่แจ๋ว - มี Echo และ Dela...
ราคาตั้ง 7,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-20

VE-20 เอฟเฟกต์เสียงร้องและเสียงประสานแบบ Twin Pedal ใช้เหยียบควบ...
ราคาตั้ง 10,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-5

VE-5 เอฟเฟกต์เสียงร้องและเสียงประสานสำหรับนักร้องโดยเฉพาะ รุ่นล่...
ราคาตั้ง 9,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-2

เอฟเฟกต์เสียงร้อง ที่เปลี่ยนคู่เสียงประสานตามคอร์ดกีตาร์ได้ ! เอ...
ราคาตั้ง 9,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VE-1

- เอฟเฟกต์ร้องรุ่นใหม่ ราคาประหยัด จิวแต่แจ๋ว - มี Echo และ Dela...
ราคาตั้ง 7,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL