Guitar Synthesizers

VG-99 V-Guitar...

ระบบจำลองกีตาร์ที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้ VG-99 สามารถแปรสภาพให้กีตา...
ราคาตั้ง 52,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

GR-55 Guitar S...

กีต้าร์ซินธีไซเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ของ Roland มาพร้อมกับฟังก์ชั่น...
ราคาตั้ง 32,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

VG-99 V-Guitar...

ระบบจำลองกีตาร์ที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้ VG-99 สามารถแปรสภาพให้กีตา...
ราคาตั้ง 52,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

GR-55 Guitar S...

กีต้าร์ซินธีไซเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ของ Roland มาพร้อมกับฟังก์ชั่น...
ราคาตั้ง 32,000 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL