Arranger Keyboards

E-09

คีย์บอร์ดแบบมีจังหวะ รุ่นเริ่มต้น แต่เสียงดีของ Roland ใช้ได้ทั้...
ราคาตั้ง 19,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

BK-5

Number One for One-Man Bands One keyboard, one keyboardist…. Wit...
ราคาตั้ง 39,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL

E-09

คีย์บอร์ดแบบมีจังหวะ รุ่นเริ่มต้น แต่เสียงดีของ Roland ใช้ได้ทั้...
ราคาตั้ง 19,500 บาท
ลดพิเศษเหลือ CALL